Tào Tháo cắt râu

 

Phiếm luận

   
   Thích thì đọc không thích thì..      

                                                                    

Thời Tam Quốc có Tào Tháo làm chúa của nước Nguỵ. Một lần khởi binh đi đánh nước Thục vì muốn lấy lòng dân nên trước khi khởi binh đã ra nghị quyết rằng: Quân binh đường lối phải chỉnh tề không được làm hại đến dân. Bất cứ kẻ nào dù quan hay lính nếu làm hại đến dù chỉ là chiếc kim sợi chỉ của dân thì cũng bị nghiêm trị. Lệnh ban ra tướng sĩ ai nấy đều răm rắp tuân theo. Một ngày kia khi đoàn người ngựa đi qua một con đường cao tốc chạy giữa cánh đồng lúa chẳng may con ngựa Tháo cưỡi giẫm phải đinh do bọn đinh tặc rải đau quá nhảy lồng lên và chạy khỏi hàng giẫm nát một đám lúa. Tháo thấy mọi người nhìn mình dò xét thì hiểu ý liền làm bộ tức giận rút gươm ra mà rằng:

- Ta điều khiển ngựa không nghiêm để ngựa giẫm phải lúa của dân là vi phạm quân lệnh phải bị xử chém! - Nói rồi Tháo rút gươm giơ lên. Các quan hầu cận dưới trướng thấy vậy thảy đều kinh sợ liền vội quỳ cả xuống van xin:

- Thừa tướng là bậc chúa thiên hạ sai một tí có thể châm chước được. Hơn nữa bổng lộc đang nhiều chết đi trước hết phí thân sau nữa lấy ai làm chỗ dựa cho bọn thần đây. Xin nguôi giận.

- Nhưng ta là chúa thiên hạ mà miệng quan trôn trẻ nói không giữ lời nói một đằng làm một nẻo thì sau còn bảo được ai? Không vì đại cục ta nhất định phải xử! Tháo nói rồi lại giơ gươm lên. Vừa may lúc đó dưới trướng có kẻ đứng ra quỳ gối mà rằng:

- Sao chúa công cứ cố chấp làm vậy. Trên đời này thiếu gì người quyền chức cũng kém gì chúa công mà người ta còn làm nhiều việc sai trái gây thiệt cho dân ghê gớm nhưng có ai lại dại dột tự xử như vậy đâu?

- Vậy phải làm thế nào?- Tháo hỏi.

- Tiểu tướng nghe nói ở nước nọ có vị làm đến chức Bộ trưởng quản quân không nghiêm để cho đến cả một Vụ của Bộ mình đứng ra làm việc lừa đảo gây thất thoát tài sản của dân đã đành còn làm ảnh hưởng đến cả uy tín quốc gia vậy mà khi vụ việc vỡ lở bị xã hội lên án gay gắt để trấn an dư luận đã khôn khéo làm động tác cách chức một Vụ trưởng đã về hưu từ hơn một năm lấy cớ là ông ta cũng là người của Bộ mình. Theo tiểu tướng chúa công cũng nên học theo cách ấy tìm lấy một cái gì đó tượng trưng cho chúa công mà xử là cũng được rồi.

Tháo nghe nói khen hay và hỏi:

- Chém con ngựa của ta có được không?

- Không được. Ngựa của chúa công cưỡi là loại Bốn chấm không ngoại nhập quý lắm chém thì phí. Theo thần chúa công có thể tạm cắt đi một ít râu trên cằm. Trước hết râu cũng là một phần thân thể của chúa công có thể coi là đại diện được. Thứ nữa râu không phí cắt hôm nay mấy ngày sau râu lại có thể mọc lại như cũ đâu vào đấy.

Tháo nghe nói khen hay liền dùng gươm cắt một ít râu thay cho việc chém đầu. Thấy Tháo làm vậy nhiều người sợ và khen Tháo nghiêm. Từ đó càng phục lắm.

Tâm An

Chú Còm thi sỹ

Nghe danh Tào Tháo đã kinh
Nên cháu lình xình chỉ dám đọc rồi...im!
Hi cái mặt KHÔNG GIỐNG AI thì tốt chú à chỉ sợ CÁI MẶT KHÔNG CHƠI ĐƯỢC thôi đó...
Chú cứ đọc nhiều nhiều những thứ vớ vỉn cháu viết đảm bảo có lúc sẽ thấy mình chút chút!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','5fkru818qok7kbudtcf6kgdsr2','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 13:36:06','/a122060/tao-thao-cat-rau.html')