Đã từng
Đi lang thang - Chộp lung tung Tại Mèo vạc- HG

Tặng MKT

Đã từng rong chơi với gió
Đã từng vấp ngã bươu đầu
Đã từng bị người bắt nạt
Đã từng...
Thì có sao đâu !?

Càng đau nỗi đời quay quắt
Càng dày hai chữ Nghĩa - Nhân
Ta lại về chơi với cỏ
Rập đầu tạ đức cao xanh

macj khair tuaan

kÎ sÜ
( Kû niÖm ¤ng KS vµ hai s­ huynh: LHM VTS)

MÆt cø ngì kÎ c¾p
Cung c¸ch rÊt l­u manh
Hái giÊy tê:- Nhµ v¨n!
¤! KÎ sÜ hay... nhØ?

ChØ nghe nãi tö tÕ
Ch¶ hiÓu ra lµm sao
Dung m¹o víi quÇn ¸o
§«i khi chuyÖn tÇm phµo!

Kú L©n qu¸n- 1/3/2009

phamtaman

@ Chú

Đã từng ...đã quá đi thôi
MKT chắc sẽ cười rất to...
Hiiiiii...

kaoson

Đinh Trần Chung. Mi vào nhà ta mà k xin phép cho đình huỳnh. lại... mò? Hay mi theo dõi ta hả? Ta sống đàng hòang viết đàng hoàng đầu đội mũ bảo hiểm chân đạp dép nhựa ta hổng sợ đâu nghe. Vào thì cứ vào nhưng nếu chê là ta đến tận BTG nhà mi lôi mi ra trị tội đó. Sợ chưa? Khà khà......

Đinh Trần Chung

Chào chú Kao Sơn!
Cháu Chung TGNb đây! Hôm nay mới biết cách mò blogs của chú ra xem! Hay quá chú ơi!

kaoson

Xóm bờ ao tụi em có ... chó k hè? Mà có khi em nói phải Makechano. Đời được mấy chốc? Ừ thì thôi nghe từ nay ta thèm vào cái sự đau... chi chi ấy nữa. Ngoạc mồm ra cừi cho sướng hả. Cứ chờ đấy sắp tới ta cho một loạt bài vui... Hu Huuuuuuu

Còm NB

Thế Hùng ui thôi nào. Mi bây chừ lại nhảy sang làm thơ nữa. Để đất cho tụi tao kiếm miếng cơm nhạt đi mừ. Mi thơ thẩn vào rùi ại còn định thất tình bỏ mặc k lo chuyện rượu nưã thì mỗi lần lên HN ta biết đánh dậm chỗ mô?

Nhái Xanh xóm bờ ao

Tụi em thấy vui khi anh bắt đầu... bình tĩnh lại. Ừ buồn nhiều làm chi. Đời mà. Anh đừng làm thơ buồn nữa. Viết truyện thích hơn. Hoặc đi Lang thang chụp lung tung như anh nói í. Chờ những st mới vui vui nhé. Mặc mẹ đời cho chó cắn anh à...

thúng hề

gui bac Kao

đã qua sông dài đã về biển rộng
đã từng mằm mộng ta gã ngu ngơ
đã từng đợi chờ em trong man điệu
đã từng thiêu cháy mấy búi cỏ tươi
đã từng ngồi cười như người được bạc
em giờ cánh hạc bay về lập đông
em giờ theo chồng cười hăng hắc hắc
tôi giờ bỏ mặc rượu cạn bình không
...................

Kaoson

TĐ Tưởng chạy mất dép rùi? Mà nhìn lại cái ảnh ah đi Mỹ viện về chưa? Có thay đổi Nh xét k ?
Hôm nay chắc nghỉ? Chúc E vui nhiều nhé/

@KaoSơn

Anh Kao Sơn chụp bức ảnh đẹp quá ..

và bài thơ đọc chí .."ní"

hehhehe

chúc anh vui

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','rjh94epc19it4e2comj8rod411','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 08:05:12','/a136186/da-tung.html')