GỬI BẠN PHƯƠNG XA

   Nhớ Lê Thi Hữu và Lê Trí Viễn

          Hai thằng một cốc một chai
          Buồn khô đáy mắt...
          Trăng ngoài song thưa
          Lẫn vào cõi thực mà mơ
          Quờ tay...
          Chạm buốt gió lùa... Run tay.

CÒM

Sáng nay mở đt nhận được mấy dòng của LTH:
GỬI NGƯỜI XA:
Sài Gòn bạn chợt nhớ ta
Một chai một cốc rót qua nỗi lòng
Qườ tay chạm phải mùa đông
MMùa đông.... bạn đã lâu không trở về..
Nhớ Hữu quá đấy. Bằng này năm 2008 trong mưa phùn gió bấc hai thằng đang đi làm thuê cho người ta. Đêm đốt lửa sưởi uống rượu đọc thơ cho nhau nghe và rồi im nghe gió hú. Giờ thì ta nắng bạn mưa... Nghe nói miền Bắc vẫn đang rét?
CHÂN BƯỚC GIỮA SÀI GÒN NẮNG LỬA
GIÓ BÊ TÔNG THỔI TÁP MẶT NGƯỜI
CHỢT RÙNG MÌNH CHẠM VÀO NỖI NHỚ
MỘT CHÚT MƯA PHÙN... MIỀN BẮC CỦA TÔI ƠI...

THI SỸ CÒM

Mạnh Nguyễn thật chí lý. Coi như trên đời có kẻ hiểu ta vậy.
Nhớ mấy Bợm quá.

Mạnh Nguyễn

Tặng Ks-Lth- Lcv

Tặng Kaoson lê Chí Viễn Lê Thi Hữu

Rủ nhau đi tỉm đi tìm...
Ba gã say khướt về miền mô tê?
Chớ để lão Còm rủ rê
Rơi vào âm...phủ hết về đấy nha!

Lê Trí Viễn

Còm ơi!

Còm ơi khổ thế hả Còm
Ba thằng " khốn nạn" mà còn nhớ nhau
Thằng uống trước thằng uống sau
Rượu khuya vừa cạửảu nhau...Hì hì hì

Lê Trí Viễn

Còm ơi!

Còm ơi khổ thế hả Còm?
Ba thằng " khốn nạn" mà còn nhớ nhau
Thằng uống trước thằng uống sau
Rượu khuya đã cạn rủ nhau... Hì hì hì

Còm

Cảm ơn Rêu. Vậy là anh Còm vừa ăn ảnh lại vừa ăn... Thơ. đk ? Đã khen thế thì chờ đó lại có thơ và Ảnh liền chuẩn bị sức mà khen đến khản giọng nha.

rêu

gửi anh Còm!

Lẫn vào cõi thực mà mơ
Quờ tay...
Chạm buốt gió lùa... Run tay.

bài thơ ngắn nhưng ý thì thẳm sâu anh Còm ạ! thanks anh cho đọc bài thơ hay.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','8ielos5ke7no3k5np7suigpcg6','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-20 00:18:47','/a224727/gui-ban-phuong-xa.html')