VÔ DUYÊN

alt

Tựa lưng vào hũ rượu sành

Lim dim con mắt mà xanh với đời

Buồn tình đổ bóng ra phơi

Vô duyên lại gặp lúc giời nắng râm

alt

alt

alt

CÒM

hẢI aNH ƠI MỜI BẠN. dZÔ NHÀ CHƠI THOẢI MÁI ĐI. cÓ KHÁCH ĐẾN NHÀ LÀ MỪNG MÀ.hƠN NỮA kHÁCH LẠI LÀ NHÀ THƠ NHƯ BẠN THÌ QUÝ QUÁ. mÌNH THẤY BẠN LÀM CÓ BỐN CAU NHỎ VẬY MÀ... CHỊU LUÔN ĐÓ. YÊN TÂM NHA. RƯỢU CÒN. MỰC CÒN... VÔ TƯ!MỜI BẠN

CÒM

HY ơi. Nhầm to rồi. Cái bình k còn rượu và Còm tui thì cũng lại là một tay Lưu linh hạng bét nữa. Hnagf ngày đi quét hà dọn mâm cho các tay bơm rượu mình chỉ ngửi hơi rượu cũng say rùi mà. Còn cái hình chụp mình thì... Khoe một phát nha hình chưa đảm bảo yêu càu. Ngoài GIỜI Còm tui xinh Chai hơn nhiều . Vậy thì bạn cứ thương tư đi nhiều phát cũng được mà. Nhưng cấm... NGẤT! Hiii

Hải Anh

Chả biết bút còn mực
Bình rượu còn hay vơi
Mà nỗi buồn nhân thế
Vẫn dâng đầy mắt ai
cám ơn anh Còm về bài thơ lại và chùm ảnh chân dung quá lạ. Em vẫn thường qua nhà anh đọc lén đấy. Nhưng ít commen lắm. K biết nói. Hôm nay viết mấy câu anh Com đừng cười nha

Hai Yen @ XQ75

Hi hiiii úi anh Còm có cái biềng đựng Diệu ở đâu ra mà hoành tá tràng thía. Chỉ trong cái biềng cũng biết anh Còm là bậc cao thủ trong giới lưu linh rùi. Bao giờ vào SG là e điện tìm tới liếm cốc đó. Cả cái hiềng anh Còm đưa ra trưng với thiên hạ nữa kìa. Độc đáo quá trời lun. Nòm zdoo thấy anh Còm xiêng trai quá hén. Cho em tương tư một phát nghe a Còm?