TRÁI TIM CHÍ PHÈO

          alt

Thoảng như .. Người mới đâu đây

Vừa đi - vừa chửi - vừa say... giữa đời

Trần mình với bóng mình thôi

Mảnh chai Người rạch mặt Người... buồn tênh

Đau đời mượn rượu tìm quên

Vết thương sẹo vẫn chẳng liền... Người ơi

Với đời - Người vẫn mồ côi

Trái tim - Vẫn trái tim thời hồng hoang

Vẫn run rẩy trước trăng vàng

Cháo hành một bát - Nợ mang một đời

Cả tin nên mắc bẫy người

Tấm thân còm cõi dưới giời nắng thiêu

Đạp lên cát bụi kiếp nghèo

Trái tim rớm máu đem treo giữa trời

Vung dao đòi được làm Người

Bát rượu cuối - Cả đất giời cùng say

Hình như.. NGƯỜI vẫn đâu đây!

 

Thanh Chung

Vung dao đòi được làm Người
---
Khua phím để được nướng... tươi "lão" Kòm"
(he he)

vuthanhhoa

Với đời - Người vẫn mồ côi

Trái tim - Vẫn trái tim thời hồng hoang

Vẫn run rẩy trước trăng vàng

Cháo hành một bát - Nợ mang một đời

Cả tin nên mắc bẫy người
-------
Cho nên phải cẩn thận anh nhỉ "khôn 3 năm dại 1 giờ" thấy... cháo hành là phải dùng "lí trí" ngay! He he thăm anh chúc những ngày bận rộn... dễ chịu ạ!

Ủ ịch âm ủ

?...

Lão Chí Phèo uống rượu say
Rượu nút lá chuối làng này biết không?
Rạch mặt lão đòi tiền công
Chửi cả Bá Kiến đấy ông nhất làng
Đừng tưởng lão không họ hàng
Cứ ra đầu ngõ ngoài đàng mà coi
Đến cả cái của con bòi
Còn được mời cháo...hành tươi nữa là
Hà...hà....hà...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','7ejt4mga721eteemm8jerle1f2','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-20 00:18:01','/a295738/trai-tim-chi-pheo/page-3.html')