Không đề trên đường bị gậy

By Nhà văn Kao Sơn

Mấy tháng rồi lang thang trong SG. Người yêu kẻ mến thì động viên: Hắn đi để thay đổi không khí tìm nguồn cảm hứng mới để viết văn. Kẻ ghét thì dè bửu: Hắn bị đánh cho bật bãi rồi. Bị Quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh rồi. Phải cuôn gói đi nơi khác ... Láo toét cả. Tất cả chỉ đơn giản là tay bị tay gậy đi kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Văn chương thơ phú mãi cũng ... gầy. Đã Còm lại Gầy nữa thì ... không trông được. Người chả ra hình người ma chả giống dạng ma. hiiiii.
Và blogs nữa. Lâu rồi chả viết được chi chi / Chả có chi chi để mà ... gì. Chiều nay trên đường bị gậy chợt nổi cơn điên cũ lật mở bạn bè ra ròm thấy xấu hổ. Vội gom cái tứ vừa nhú trong đầu cho tạm gọi là thơ trưng lên gọi là đánh động với bạn bầu ta còn sống nha.
Vừa mới đó mát hồn gió thổi
Đã bây giờ rát mặt nắng nung
Em như thời tiết Sài Gòn vậy
Vừa rực yêu thương đã lạnh lùng

More...

TỌA ĐÀM VHTN tại TP HCM

By Nhà văn Kao Sơn

 

§Ó chµo ®ãn ngµy 1/6 cïng mong muèn ®em l¹i nh÷ng ngµy hÌ vui cho thiÕu niªn nhi ®ång ngµy 30/5 Nhµ s¸ch Th­u¬ng HuyÒn do «ng T«n Quang Toµn lµm G§ mét nhµ s¸ch t­u nh©n chuyªn xu¸t b¶n s¸ch cho thiÐu nhi ®· kÕt hîp víi NXB Kim §ång Chi nh¸nh NXB Kim ®ång t¹i thµnh phè HCM tæ ch­c ngµy héi s¸ch t¹i NVH ThiÕu nhi QuËn Gß VÊp tp HCM. Cïng tham dù cã nb Thu Ha TBT b¸o Phô n÷ tp HCM PV ban v¨n nghÖ §µi TNVN 16 tæ chuc §éi TNN§ cña 16 phu­êng cña quËn GV. §Æc biÖt cã sù tham dù cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬ chuyªn hoÆc cã t¸c phÈm xuÊt s¾c s¸ng t¸c cho thiÕu nhi: Nhµ v¨n TrÇn Hoµi Du­¬ng nhµ th¬ Thi Ngäc nhµ th¬ Cao xu©n S¬n - ®¹i diÖn NXB K§ chi nh¸nh phÝa nam; nhµ v¨n Lª Ph­u¬ng Liªn- ®¹i diÖn NXB K§ tb VHTN HNVVN nhµ v¨n Kao S¬n - UV Ban VHTN HNV VN; nhµ b¸o TrÇn Quèc Toµn; nhµ th¬ Ng Ngäc Ký; ...C¸c nhµ v¨n nhµ th¬ ®· cïng héi th¶o bµn vÒ vÊn ®Ò viÐt s¸ch cho TNN§

More...

KHÔNG THỂ XIN LỖI - QUẢNG TRỊ NỖI ĐAU CÒN ĐÓ

By Nhà văn Kao Sơn

 

Cũng vào dịp này năm 2007 tôi dành dụm được một số tiền nhân được nghỉ mấy ngày phép định làm một chuyến du hành phương nam. Vào một buổi sáng khi đang ở Sài Gòn tôi vô tình mua một tờ báo Tuổi trẻ và đọc thấy trong đó một tin với cái tít: Không thể xin lỗi. Bài báo do một cựu quân nhân Mỹ viết về vụ thảm sát mấy chục em bé ở một nơi bí mật nào đó và sau được chuyên cơ chở về đổ xuống bệnh viện dã chiến ở Quảng trị. Tất cả các em đều ở độ 9 đến 14 tuổi đều bị bắn từ sau gáy ra phía trước và sau lưng mỗi em đều có dòng chữ: Đã qua cục Quân huấn  Mỹ thẩm vấn.

More...

CÔNG TÁC PHÊ BÌNH ĐỐI VỚI VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

By Nhà văn Kao Sơn

 

Bờ sông vẫn gió

                                                                  

Một trong những vấn đề được nhiều nhà phê bình đề cập trao đổi đó là công tác phê bình Văn học mối quan hệ giữa sáng tác với phê bình; đánh giá chất lượng phê bình văn học trong thời gian vừa qua và bàn về công việc trong thời gian tới.  Về các vấn đề trên báo chí đã đăng tải nhiều ý kiến nhận định của các nhà phê bình các nhà văn nhà thơ. Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến nhỏ có liên quan đến công tác phê bình trong hoạt động văn nghệ địa phương.

More...

Nên tồn tại hay không tồn tại các hội văn nghệ địa phương

By Nhà văn Kao Sơn

 

Vừa qua PV Văn nghệ Trẻ có đặt vấn đề trao đổi với tôi ( Nhà văn Kao Sơn ) về một số vấn đề sau:

•-   Là người lâu năm làm công tác Hội anh nhìn nhận những vấn đề nổi cộm / bất cập hiện nay của các Hội VHNT địa phương là gì?

•-   Hướng  giải quyết  theo anh?

•-   Hội VHNT địa phương nên tồn tại hay không?

•-   Nếu không có Hội VHNT địa phương thì việc phát triển đội ngũ sáng tác đặc biệt là những tác giả trẻ tại các địa phương sẽ rơi vào tình trạng sống chết mặc bay?. Có giải pháp nào?

Bằng cảm nhận của một nhà văn một người có điều kiện hoạt động trong một tổ chức của Hội VN địa phương khá lâu năm và bằng những thu lượm từ những chuyến đi giao lưu gặp gỡ những cuộc trao đổi bạn bè văn nghệ ở các địa phương tôi xin nêu một vài ý nhỏ vừa để trao đổi học hỏi bổ xung nhận thức rút kinh nghiệm với các bạn văn chương vừa để đề xuất với  các nhà quản lý văn nghệ một số vấn đề như sau:

More...

Thư ngỏ gửi Hợm

By Nhà văn Kao Sơn

 

Thư ngỏ gửi Hợm

Vừa qua tôi có mở trên trang Blogs cá nhân của tôi một cuộc thi tạm lấy tên là Thi bình và chọn những câu thơ dở. Về chi tiết xin bạn đọc gần xa tham khảo trên mạng qua địa chỉ KAOSON.VNWEBLOGS.COM.

 Kể từ khi tôi đang tin này lên mạng chỉ với thời gain chưa đầy một tuần đã có thư và ý kiến của nhiều bạn văn chương gửi đến động viên có khích lệ có và có cả những lo láng rất chân thật cho tôi ( tôi vẫn giữ nguyên trong phần Comment của thư mục ).Trưa nay tôi mở trang blogs của mình và nhận được một tin nhắn với tên HỢM xuất hiện ở phần tên của người gửi góp ý với nội dung xin phép được cop ra đây cho khách quan:

More...

Thi BÌNH và CHỌN NHỮNG CÂU THƠ DỞ

By Nhà văn Kao Sơn

 

Thi BÌNH và CHỌN NHỮNG CÂU THƠ DỞ


Nhằm thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới Ngày 13 tháng 10 năm 2008 vửa qua tại thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo bàn về Nâng cao tính chuyên nghiệp của văn học. Hơn một trăm nhà văn thuộc các tỉnh phía bắc đã được mời tham dự.

        Tôi - Nhà văn Kao Sơn- đã có bản t ường trình về cuộc hội thảo này khá chi tiết gửi tới hai tờ báo và tạp chí là báo Văn nghệ của Hội nhà văn và Diễn đàn văn nghệ của UBLH CHVHNT VN nhưng... rất tiếc là k được sử dụng.

More...

Còm hí hửng gặp bạn văn

By Nhà văn Kao Sơn

 Còm đang chán chuyện người chán chuyện đời vác máy ảnh đi lang thang thì nhận được điện của Lê Công. Tưởng LC điện từ Góc núi mù sương ai dè hắn cho hay là đang ở NB. Tiếp đó là mấy cú điện thoại liền của Vũ Quốc văn ( Hải Phòng ) Dương Khâu Luông ( Bắc Cạn ) Hồ Trường ( Bến tre ) Lê Khánh Mai ( Nha Trang ) Lộc bích Kiệm ( Lạng Sơn ) Lê Quang Sinh ( TT văn hóa HNV ) rồi Văn Công Hùng  Lê Huy Mậu Thanh Mừng ...Chà chà toàn các bậc Đức cao vọng trọng văn thơ cột trụ kèo của nền VH nước nhà  lãnh tụ của các hội VHNT đphương tất cả đều đang ở NB. Vội quay về...

More...

đi lang thang - chộp lung tung

By Nhà văn Kao Sơn

 
Giặt lưới

  Mùa Sứa

More...

Ngày xuân đến Chùa Bái Đính

By Nhà văn Kao Sơn

Ninh Bìnhquê tôi đang xây dựng một khu chùa rất lớn: Bái Đính. Có người gọi đó là khu du lịch tâm Linh. Ngày xưa các cụ ta đến chùa chủ yếu để  tìm sự tĩnh tâm để cầu xin sự chở che cho được thoát vòng tục luỵ đạt tới sự bằng an. Để sám hối. Để sửa mình... Còn ngày nay thì...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','7s2alqm7mtpbs9b9qosp8j0616','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 14:19:26','/ac18743/chung/page-2.html')