cách của dân

By Nhà văn Kao Sơn

 

Phiếm luận

Thich thì đọc không thích thì...


Cách của dân

                              

            Hôm rồi mới ở đồng về còn chưa kịp cởi cái áo ra quạt cho ráo mồ hôi thì tôi thấy lão Khúng quân sư quạt mo của xóm tìm sang: Này tôi thấy cái cách của chú được đấy!- vừa gặp lão đã bô bô. Tôi ngạc nhiên nhìn lão. Hiểu cái nhìn ấy lão cười phô hàm răng sứt.

More...

tien sy giay

By Nhà văn Kao Sơn

 

Tien si giay

 Vừa qua nghe tin sắp tới có một dự án xây dựng Văn miếu thời hiện đại với âm mưu đưa tất cả số Tiến sỹ được phong vừa qua lên mu rùa rồi đặt ở Văn Miếu tất nhiên là kèm theo đó tên tuổi các vị tiến sỹ đó được ghi khắc vào đá xám để muôn đời con cháu chúng ta vinh danh ban bè quốc tế có ngó qua thì cũng phải lè lươĩ thán phục. Nghe rồi mà sởn hết gai ốc.

More...

khúc ... khát Tivi

By Nhà văn Kao Sơn

 

Viết trước để ngày về hưu có cái mà ca... hì hì..

Tặng nhà thơ LHM và nh s ỹ NTrT


Quá nửa đời quan lại

Giờ hưu về... úp mặt vào... tivi

More...

úm ba la... dự án chui ra

By Nhà văn Kao Sơn

 

                                      úm Ba la...

                                                                                                      

     Kính gửi các bác chuyên làm Dự án... Tăng đói Giảm giàu TW

     Tôi là một phù thuỷ cỡ tép riu ở một xã nghèo. Đó là một trong cái xã mà vừa qua được hý hửng thực hiện dự án trồng cây cà phê chè của các bác. Cà phê trồng chả lên mà có lên thì cũng chả ra quả có ra quả thì cũng chả bõ dính mép cho chào mào rỉa.

More...

ngoạc miệng mà... Cười

By Nhà văn Kao Sơn

 

Chương trình chiếc nón... rách

Mc LV: Đây là một ô chữ có 14 chữ cái nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta về tấm lòng sự chăm lo của thầy giáo đối với học sinh và cách thể hiện lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo ?

Thí sinh: Thưa anh LV đó là ô chữ Dạy thêm- Học thêm

Mc LV: Tuyệt cú mèo

More...

kao tử nói...

By Nhà văn Kao Sơn

Ranh ngôn:

Khổng tử nói:
                    Biết thì bảo là biết
                    không biết bảo không biết thì ấy cũng là biết vậy
Kao tử nói:
                    Không biết bảo là không biết
       Nhưng biết cũng phải bảo là không biết thì ấy mới thực là biết vậy

More...

Tào Tháo cắt râu

By Nhà văn Kao Sơn

 

Phiếm luận

   
   Thích thì đọc không thích thì..      

                                                                    

Thời Tam Quốc có Tào Tháo làm chúa của nước Nguỵ. Một lần khởi binh đi đánh nước Thục vì muốn lấy lòng dân nên trước khi khởi binh đã ra nghị quyết rằng:

More...

Lã quan lĩnh thưởng

By Nhà văn Kao Sơn

 

 Lã quan  lĩnh thưởng


                                                            


Ngày xưa bên nước Tàu có một viên quan nhỏ họ Lã vốn là người rất khôn ngoan và không ít tham vọng.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','7gfirf2fjbl8p5rj06pg3f3053','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 13:35:34','/ac18750/phiem-luan.html')