Không đề trên đường bị gậy

By Nhà văn Kao Sơn

Mấy tháng rồi lang thang trong SG. Người yêu kẻ mến thì động viên: Hắn đi để thay đổi không khí tìm nguồn cảm hứng mới để viết văn. Kẻ ghét thì dè bửu: Hắn bị đánh cho bật bãi rồi. Bị Quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh rồi. Phải cuôn gói đi nơi khác ... Láo toét cả. Tất cả chỉ đơn giản là tay bị tay gậy đi kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Văn chương thơ phú mãi cũng ... gầy. Đã Còm lại Gầy nữa thì ... không trông được. Người chả ra hình người ma chả giống dạng ma. hiiiii.
Và blogs nữa. Lâu rồi chả viết được chi chi / Chả có chi chi để mà ... gì. Chiều nay trên đường bị gậy chợt nổi cơn điên cũ lật mở bạn bè ra ròm thấy xấu hổ. Vội gom cái tứ vừa nhú trong đầu cho tạm gọi là thơ trưng lên gọi là đánh động với bạn bầu ta còn sống nha.
Vừa mới đó mát hồn gió thổi
Đã bây giờ rát mặt nắng nung
Em như thời tiết Sài Gòn vậy
Vừa rực yêu thương đã lạnh lùng

More...

TỌA ĐÀM VHTN tại TP HCM

By Nhà văn Kao Sơn

 

§Ó chµo ®ãn ngµy 1/6 cïng mong muèn ®em l¹i nh÷ng ngµy hÌ vui cho thiÕu niªn nhi ®ång ngµy 30/5 Nhµ s¸ch Th­u¬ng HuyÒn do «ng T«n Quang Toµn lµm G§ mét nhµ s¸ch t­u nh©n chuyªn xu¸t b¶n s¸ch cho thiÐu nhi ®· kÕt hîp víi NXB Kim §ång Chi nh¸nh NXB Kim ®ång t¹i thµnh phè HCM tæ ch­c ngµy héi s¸ch t¹i NVH ThiÕu nhi QuËn Gß VÊp tp HCM. Cïng tham dù cã nb Thu Ha TBT b¸o Phô n÷ tp HCM PV ban v¨n nghÖ §µi TNVN 16 tæ chuc §éi TNN§ cña 16 phu­êng cña quËn GV. §Æc biÖt cã sù tham dù cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬ chuyªn hoÆc cã t¸c phÈm xuÊt s¾c s¸ng t¸c cho thiÕu nhi: Nhµ v¨n TrÇn Hoµi Du­¬ng nhµ th¬ Thi Ngäc nhµ th¬ Cao xu©n S¬n - ®¹i diÖn NXB K§ chi nh¸nh phÝa nam; nhµ v¨n Lª Ph­u¬ng Liªn- ®¹i diÖn NXB K§ tb VHTN HNVVN nhµ v¨n Kao S¬n - UV Ban VHTN HNV VN; nhµ b¸o TrÇn Quèc Toµn; nhµ th¬ Ng Ngäc Ký; ...C¸c nhµ v¨n nhµ th¬ ®· cïng héi th¶o bµn vÒ vÊn ®Ò viÐt s¸ch cho TNN§

More...

giật mình

By Nhà văn Kao SơnEm cứ xinh như thể...
Cho ta buồn như là...
Thoáng một giây mộng mị
Giật mình... vầng trăng xaMore...

ĐỒNG DAO BUỒN

By Nhà văn Kao Sơn

 

Sáng Giăng vằng vặc

Vác C...c đi chơi

                 Người dân quê tôi hát

More...

QUÁN NHỎ -

By Nhà văn Kao Sơn


Saigon 25/4
tặng nhung ng ban tôi o NB
Nhung ngay xa...

Quán cà phê nép mình bên ngõ nhỏ
Một đôi nguoi thầm lặng ghé chân qua
Khói thuốc mỏng nhu tình du khách
Mắt ai buồn ...
                   đáy cốc ...
                                   ...bóng chiều sa

More...

KHÔNG THỂ XIN LỖI - QUẢNG TRỊ NỖI ĐAU CÒN ĐÓ

By Nhà văn Kao Sơn

 

Cũng vào dịp này năm 2007 tôi dành dụm được một số tiền nhân được nghỉ mấy ngày phép định làm một chuyến du hành phương nam. Vào một buổi sáng khi đang ở Sài Gòn tôi vô tình mua một tờ báo Tuổi trẻ và đọc thấy trong đó một tin với cái tít: Không thể xin lỗi. Bài báo do một cựu quân nhân Mỹ viết về vụ thảm sát mấy chục em bé ở một nơi bí mật nào đó và sau được chuyên cơ chở về đổ xuống bệnh viện dã chiến ở Quảng trị. Tất cả các em đều ở độ 9 đến 14 tuổi đều bị bắn từ sau gáy ra phía trước và sau lưng mỗi em đều có dòng chữ: Đã qua cục Quân huấn  Mỹ thẩm vấn.

More...

9 ngày với Sơn La

By Nhà văn Kao Sơn


Khởi hành từ NB lúc 5 giờ sáng sau 7 tiếng đồng hồ ngồi xe khách đã đặt bước chân đầu tiên lên đất Sơn La
( 6-4-2009 ) cùng Bùi Duy Tư- Mạc khải Tuân

 
Gặp loài hoa có cái tên thật gợi: Thượng Đỉnh

 
Cô gái Thái- Hoa của vùng đất mới

Bản mới của người thái từ lòng hồ sông Đà di lên

Cuộc sống còn nhiều vất vả

Nhưng cũng đã có những nụ cười


   Nhà máy Thủy điện Sơn La
Sau đây một năm tất cả vùng lòng hồ sẽ ngập chìm dưới hơn trăm mét nước


Đường vào bản cò Nòi 
Nghỉ chân bên suối


Khởi hành từ TP Sơn La lúc 8 giờ sáng xuống xe Buys ở ngã ba Mường Hồng Sau 10 km lội suối băng đồi tới 14 giờ 30 phút chiều Cọn nước duy nhất còn lại của bản Cò Nòi đã hiện ra trước mắtĐêm chia tay với Sơn la 14-5 2009

More...

CÔNG TÁC PHÊ BÌNH ĐỐI VỚI VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

By Nhà văn Kao Sơn

 

Bờ sông vẫn gió

                                                                  

Một trong những vấn đề được nhiều nhà phê bình đề cập trao đổi đó là công tác phê bình Văn học mối quan hệ giữa sáng tác với phê bình; đánh giá chất lượng phê bình văn học trong thời gian vừa qua và bàn về công việc trong thời gian tới.  Về các vấn đề trên báo chí đã đăng tải nhiều ý kiến nhận định của các nhà phê bình các nhà văn nhà thơ. Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến nhỏ có liên quan đến công tác phê bình trong hoạt động văn nghệ địa phương.

More...

Đi lang thang- Chộp lung tung

By Nhà văn Kao SơnSông Vân

 Bờ sông vẫn gió Người không thấy Người

More...

Nên tồn tại hay không tồn tại các hội văn nghệ địa phương

By Nhà văn Kao Sơn

 

Vừa qua PV Văn nghệ Trẻ có đặt vấn đề trao đổi với tôi ( Nhà văn Kao Sơn ) về một số vấn đề sau:

•-   Là người lâu năm làm công tác Hội anh nhìn nhận những vấn đề nổi cộm / bất cập hiện nay của các Hội VHNT địa phương là gì?

•-   Hướng  giải quyết  theo anh?

•-   Hội VHNT địa phương nên tồn tại hay không?

•-   Nếu không có Hội VHNT địa phương thì việc phát triển đội ngũ sáng tác đặc biệt là những tác giả trẻ tại các địa phương sẽ rơi vào tình trạng sống chết mặc bay?. Có giải pháp nào?

Bằng cảm nhận của một nhà văn một người có điều kiện hoạt động trong một tổ chức của Hội VN địa phương khá lâu năm và bằng những thu lượm từ những chuyến đi giao lưu gặp gỡ những cuộc trao đổi bạn bè văn nghệ ở các địa phương tôi xin nêu một vài ý nhỏ vừa để trao đổi học hỏi bổ xung nhận thức rút kinh nghiệm với các bạn văn chương vừa để đề xuất với  các nhà quản lý văn nghệ một số vấn đề như sau:

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10317','o5a46ocau563fgstsjn28aadn7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-19 13:40:58','/news/page-6.html')